DE UU ALS GADGET SCHOOL

De_UU_als_gadgetschool_1_47
De_UU_als_gadgetschool_1_49
De_UU_als_gadgetschool_1_50

GADGET: GOOGLE GLASS

‘Oké Glass, is dit paard kreupel?’

 

Masterstudenten Gezondheidszorg Paard kunnen in de nabije toekomst op eigen houtje een viervoeter onderzoeken. Van wie krijgen deze studenten adviezen tijdens het onderzoek? Van Google Glass. En wat doet de docent dan nog? Die beoordeelt de student op basis van een video-opname, op een tijdstip naar keuze.

Tekst: Tim de Hullu  I  Foto's: Joop Fama

Onderwijspaard van dienst Cuzdine is gestrest. Wat wil je ook als er een student met zo’n rare bril op de neus op je af komt lopen? De student is Susan Westerterp (26), tweedejaars student bij de master Gezondheidszorg Paard. Ze draagt een Google Glass waarmee ze haar practicum gaat uitvoeren. Zij loopt naar Cuzdine om met een stethoscoop de longen en het hart van de merrie te beluisteren. Ausculteren heet dat. Een medestudent houdt de merrie in bedwang. Susan luistert naar hart en longen terwijl Google Glass alles opneemt. Via een livestream kijkt haar docent Wim Back op afstand toe of alles goed gaat.

Na de auscultatie volgt de zogenaamde buigproef ondervoet, een test om te checken of een paard al dan niet kreupel is. Daar moet de medestudent even bij helpen. Kliniek assistent Peter, die toevallig langsloopt, wordt ingeschakeld om Cuzdine even vast te houden. De ondervoet moet wat hoger gehouden worden, en de pijp (onderbeen) moet verticaal naar beneden. Susan vertelt wat ze ziet en vraagt: “Oké Glass, toon mij de gemeten hoek.” Google Glass brengt de hoek in beeld, zodat Susan deze gegevens ziet, en meteen in de video-opname worden verwerkt.

Na deze handeling is het tijd voor het slot: temperaturen. Ook dit wordt keurig opgenomen op video. Susan vertelt hardop wat ze ziet: de stand van de staart en de gemeten temperatuur. ’t Is gepiept: nog even de opname in haar digitaal portfolio van het studentenbeoordelingssysteem Epass zetten, zodat de docent haar practicum kan beoordelen en zij zelf weer naar huis kan gaan. Cuzdine kan bijkomen in haar stal.

En scène uit de toekomst

 

Het beschreven practicum heeft niet plaatsgevonden. Het is er één uit de toekomst. Want niet Google Glass gaf de feedback maar juniordocent Sanne van Zalen (25) die het paard vasthield. “Je vergat bij het temperaturen eerst contact te maken met het paard”, zegt ze tegen de student. Susan lacht. Ja, ze liep direct op haar doel af richting de achterhand.

In de toekomst, zo hoopt seniordocent en specialist Chirurgie & Orthopedie Paard Wim Back, zal Susan wél zoals beschreven het practicum kunnen doen. Hij kan niet wachten tot het moment dat een bril zoals die van Google definitief zijn intrede doet in het onderwijs.

Back maakte kennis met deze bijzondere bril bij een van zijn onderzoeken met topsportpaarden. Toen Back de mogelijkheden verkende van Google Glass voor dat onderzoek, kreeg hij vele ideeën om het gadget ook toe te passen in het onderwijs. Hij kocht een bril voor 1500 euro en enthousiasmeerde studenten en docenten.

Bij Diergeneeskunde en met name bij de opleiding Paard is nu een groep samengesteld die gaat nadenken over mogelijke toepassingen van Google Glass. Zo stort student Susan Westerterp zich op de koppeling met het digitale portfolio Epass, en ziet juniordocent Sanne van Zalen volop mogelijkheden voor de computerbril bij kreupelheidonderzoek. Sanne: “Studenten vinden het heel moeilijk om te zien wanneer een paard kreupel is.”

Het gaat vaak ook om subtiele kenmerken, vertelt Sanne. “Paarden moesten soms eindeloos draven voor de studenten om te kunnen zien aan welk been het paard pijn heeft.” Met behulp van moderne elektronica is het nu mogelijk om objectief vast te stellen of een paard kreupel is. Door sensoren op de wervelkolom te plaatsen ter hoogte van het hoofd, schoft en bekken én op de benen van het paard kun je zien van welk been het paard last heeft.

“Als een paard kreupel is, beweegt zijn hoofd mee met de landing van het gezonde been op de grond. De verticale beweging van het hoofd wordt naarmate het paard langer beweegt asymmetrischer. Het is ook voor de docent veel leuker om dat directe bewijs meteen te kunnen laten zien”, zegt Sanne. Met Google Glass zullen studenten dat directe bewijs meteen in hun ooghoek gaan zien, terwijl ze ook naar het paard kijken. Back noemt het ‘realtime feedback in optima forma’.

Veel nadelen van de genoemde toepassingen van Google Glass zijn niet te bedenken, of het moet zijn dat de docent het overzicht van een praktijksituatie mist en er minder interactie plaatsvindt tussen docent en student. Wim Back: “Contacturen worden anders, maar daar vinden we wel iets op. Het belangrijkste is dat studenten meteen en rechtstreeks feedback krijgen en dus sneller en effectiever leren. Ook docenten kunnen hierdoor veel efficiënter werken.”

Zo hoeft hij geen datum te prikken om studenten hun practicum af te nemen en kan hij zelf bepalen wanneer hij de practica beoordeelt. “Het scheelt dus enorm veel tijd: als zo met behulp van Google Glass de volledige handeling van elke student wordt vastgelegd, kan ik  studenten beter en sneller beoordelen.”

Een dergelijke vernieuwing geeft ook mogelijkheden tot nieuwe interactie. Studenten raadplegen opnames van anderen en geven elkaar feedback. Volgens Susan Westerterp past Google Glass goed binnen een academische omgeving. “Het stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van studenten in het onderwijs. Je gaat zelf op pad met een specialistische support, ingebouwd in de bril.”

Van onderzoek naar onderwijs

Wanneer Susan daadwerkelijk geheel zelfstandig alle handelingen kan uitvoeren, is nog niet bekend. Eerst moeten er oplossingen komen voor enkele praktische problemen, zeggen Back en student Informatiekunde Teun Kooijman (21) die ook meewerkt aan het onderzoek met sportpaarden.

Het onderzoek waar de docent en de student aan werken, wordt gefinancierd door technologiestichting STW: Nederlandse ruiters die in 2016 naar de Olympische Spelen gaan, worden uitgerust met een bril van Google. Teun: “Een ruiter kan tijdens een wedstrijd aan Google Glass vragen wat de hartslag van het paard is. Die krijgt hij dan op zijn scherm te zien, zodat hij ziet wanneer het paard moe en dus kreupel dreigt te worden.” Je kunt nog veel meer opvragen, zegt Teun. Zoals de snelheid van het paard en de afstand die het dier aflegt: waardevolle informatie voor een ruiter.

Om deze informatie over bijvoorbeeld de hartslag te krijgen, moet het paard wel worden uitgerust met meetapparatuur. Teun heeft net een app voor een smartphone ontwikkeld die allerlei gegevens meet en doorgeeft aan Google Glass. De smartphone zit vast aan het zadel van de ruiter. Voor de Spelen van 2016 moet alles perfect werken. “Dat moet kunnen gaan lukken”, zegt Teun.

Over de huidige werking van Google Glass is Teun nog niet laaiend enthousiast. “Nog niet alles werkte en een volledige ondersteuning ontbreekt ook nog, maar met de komst van Google Glass 2 in 2016 zal dat vast beter worden.

Nu ‘Teuns app’ werkt voor de sport kan die ook worden gebruikt voor het onderwijs. Nu nog zoeken hoe een koppeling mogelijk is met het elektronisch dossier Epass en dan lijkt het voor mekaar. Back: “Het is nu nog een beetje improviseren. Ik wil graag dat er een pilot van een half jaar komt met een stagiair en een docent die het gebruik van Google Glass in het onderwijs verder gaan ontwikkelen.”

En dat betekent meer mensen nodig zijn en dus extra geld. Back heeft daar nog geen toezegging voor. Wel heeft hij contact met de mensen van Educate-it voor ondersteuning en koppeling aan projecten van andere faculteiten die vergelijkbare nieuwe gadgets willen gaan toepassen. Daarbij viel het de docent op dat ze bij Paard vooralsnog de enigen zijn die met Google Glass werken. “Dat kan toch haast niet mogelijk zijn.”

Aan de andere kant, bedenkt Back zich, de locomotie van het paard is al vaker het begin van innovatie geweest. De Britse fotograaf Eadweard Muybridge leverde in 1878 met een fotoserie het bewijs dat paarden een zweefmoment hebben: een moment waarop alle vier de benen los van de grond komen. De manier waarop Muybridge de beenbewegingen in fotobeelden vastlegde, vormde een belangrijke basis voor de ontwikkeling van de latere film. Back: “Dat wij nu voorop lopen, is vanuit historisch perspectief dus niet eens zo gek.”  

google-glass-l-2(1).jpg

FOTOALBUM

de-uu-als-gadgetschool-1

 
14/29
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...