Hoogleraar Arno Siebes:

‘Elke student moet op algoritmecursus’

Er moet een verplichte cursus over algoritmes en big data komen voor alle studeten van de universiteit. Dat zegt hoogleraar Arno Siebes. “Wie niet algoritmisch leert denken, gaat tot de kanslozen in onze maatschappij behoren.”

Internetdata spelen een steeds grotere rol in het onderzoek. Historici bestuderen gigabytes aan gescande teksten met slimme software. Sociologen onderzoeken netwerken op Facebook. En medici kijken naar wat Nederland googelt: kan de zoekmachine helpen om een ziekteverschijnsel te verklaren?

Mogelijkheden te over met deze big data. Maar dan moet je wel weten wat je doet. Waar te beginnen en waar te eindigen?

Arno Siebes, hoogleraar Algoritmische Data Analyse bij het departement Informatica, vindt daarom dat de universiteit zijn studenten moet trainen in de manier waarop zij moeten omgaan met big data. Zijn idee: maak een cursus over algoritmisch denken die voor alle UU-studenten verplicht is. Werktitel van de cursus: The Art of Counting.

Het gaat Siebes niet zozeer om ict-vaardigheden maar om een dieper begrip van algoritmes zodat je creatief vragen kunt stellen aan data. Een algoritme is een stappenplan dat je brengt bij de antwoord op je vraag. “Het gaat er om dat je begrijpt hoe je een computer dingen voor jou kan laten doen. Ik wil de studenten dat leren door ze zelf te laten spelen met data.”

Siebes denkt dat vooral “bètafobische” studenten baat hebben bij die cursus. “Als je niet weet wat er mogelijk is met data en algoritmes, dan ben je in essentie blind in de digitale wereld”, zegt Siebes. Hij vergelijkt gebrek aan fundamentele kennis van computers en data met een vorm van analfabetisme.

In Siebes’ ogen heb je in de nieuwe digitale wereld natives en toeristen. Natives vinden hun weg in de wereld van big data, ze zijn als het ware de baas van de computer. Toeristen daarentegen zijn de losers in de digitale wereld: zij weten niet wat mogelijk is en zijn afhankelijk van anderen om iets gedaan te krijgen.

Siebes: “Ik denk dat mensen die niet algoritmisch leren denken tot de kanslozen in onze maatschappij gaan behoren. Ze gaan het zwaarder krijgen dan de mensen die het wel snappen. Ze zullen in hun werk collega’s tegenkomen die binnen een paar minuten met een creatieve oplossing komen, terwijl zij niks hebben. Dit verhaal gaat op voor elk beroep: wetenschapper, huisarts, journalist. En overal waar algoritmisch denken niet nodig is, zullen mensen uiteindelijk weggeautomatiseerd worden. Toen ik begon te werken aan de universiteit waren er datatypisten die met de hand ingevulde formulieren op ponskaarten overtypten. Die zijn er niet meer. In de toekomst zullen er geen chauffeurs meer zijn. Dan hebben we zelfrijdende auto’s en bussen.”

Jongeren van nu worden digital natives genoemd omdat ze opgroeien met apps, sociale media en gadgets. Is een universiteitsbrede cursus wel nodig?
“In die betekenis is de term digital native echt volstrekte flauwekul. Het betekent namelijk helemaal niks als je heel bedreven bent in het drukken op icoontjes op je iPad. Je doet dan alleen iets met iets wat anderen gemaakt hebben. Het idee dat het van jongs af aan gadgets gebruiken iemand op de toekomst voorbereidt, is een misverstand dat ook aan de zogenaamde Steve Jobs-scholen ten grondslag ligt.

Ja, het is waar dat de dichtheid, en nieuwheid, van gadgets nergens hoger ligt dan in Silicon Valley, maar nee, de plaatselijke natives zijn geen natives omdat zij die gadgets hebben en gebruiken, maar omdat zij de apps voor die gadgets bouwen. Als je alleen dingen van anderen kunt gebruiken, ben je een toerist.”

Scholen besteden nu al aandacht aan ict-vaardigheden. Doen ze dat op een verkeerde manier?
“Scholieren leren onder de vlag van informatica om met Word of andere programma’s om te gaan. Dat is een vaardigheid. Erg nuttig, maar het gaat juist om het denken. We leren mensen nu om software te gebruiken, de interface te snappen. Maar apps komen en gaan, net als de bijbehorende vaardigheden, de achterliggende algoritmiek verandert echter niet. Als wij onze studenten niet leren om algoritmisch te denken - programmeren zo u wilt, maar de taal maakt niet uit - dan zullen zij toeristen blijven in een wereld die door de natives wordt bepaald. En of je dit nu met pen en papier leert, met ponskaarten of op een iPad maakt niet uit.”

Waarom moeten universiteiten dit oppakken? Dit lijkt me een schone taak voor basis- en middelbare scholen.
“Moeten wij op hen wachten? En wie gaat hun leraren opleiden? Ondertussen sturen wij dan nog minstens tien jaar studenten de maatschappij in als toerist. Dat kan toch niet zo zijn?”

U sluit aan in de rij hoogleraren die vindt dat het érgens aan schort in het universitair onderwijs.
“Klopt, morgen is er vast iemand die roept dat de spelling van onze studenten zo slecht is en dat iedereen beter moet leren spellen. Maar dit is veel belangrijker dan spellen. Want spellen, dat doet Word wel voor je. Daar zullen ze het bij het departement Nederlands vast niet mee eens zijn. Maar ik denk dat algoritmisch denken écht essentieel is. Voor iedereen. Dus dit vak komt er wel, vroeg of laat.”  

Algoritme_cursus_65

 

Tekst Ernst-Jan Hamel  I  Foto: Ivar Pel

 


algoritmecursus-arno-siebes

 
18/29
Klik op het menu voor inhoud en andere functies.

Gebruik de pijlen aan de zijkant om door het magazine te bladeren.
Loading ...